Hjem | Marthe| Hundene | Galleri | Filmer | Kurs | Planer | Blogg | Linker | Gjestebok | E-mail

--->Tilbake

Brakeless Absolute Extra sin MH test, tatt på Sotra 09.05.2010. Dommere Karen Vetaas og Harald Rougne.

  1 2 3 4 5
1a KONTAKT Hilsing Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk
Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg
unna
Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar seg ikke unna
Tar kontakt selv
eller når fører tar
kontakt. Balansert
Intensiv
kontaktatferd mot
testleder. Kan hoppe og bjeffe
1b KONTAKT Samarbeide Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot fører eller trekker mot
annen retning
Følger med hele
veien. Nøytral
Følger med villig.
Engasjerer seg
Følger med villig.
Viser intensiv interesse mot testleder, hopper
og bjeffer
1c KONTAKT Håndtering Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg
unna tar evt. kontakt
med fører
Aksepterer,
nøytral
Aksepterer, svarer
med kontaktatferd
Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder
2a LEK
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men
viser interesse
Leker. starter
langsomt, men blir
aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig aktivt
- starter veldig raskt
2b LEK
Griping
Griper ikke Griper ikke, men
snuser på gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte med hele munnen
(med i neste film)
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c LEK
Dra kamp
Biter ikke Biter forsiktig,
slipper, holder, men
drar ikke i mot
Biter – drar i mot
– slipper – tar nytt tak
Griper direkte med hele munnen, drar i
mot til testleder slipper
Griper direkte med hele munnen, rykker,
drar i mot til testleder slipper
3a JAKT Forfølgelse Starter ikke
Starter men
avbryter
Starter eller løper
langsomt
Kan øke farten,
avslutter
Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
Starter direkte,
stor fart
Løper forbi byttet. Kan snu
3b JAKT
Griping
Overser byttet/
springer ikke frem
(med i forrige klipp)
Griper ikke,
men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse
Griper direkte
Slipper
Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv
Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller ligger
Er oppmerksom og i hovedsak rolig.
Enkelte
aktivitetsøkninger
Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser
Er urolig. Veksler
hurtig mellom
aktiviteter
5a AVST.LEK Interesse Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert
Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
Interessert. Følger
fig. uten avbrudd
Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk
Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVST.LEK Truer/aggresjon Ingen bjeff eller
knurring
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring under momentets første og andre del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer
under momentets
første del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer
under momentets
første og andre del
5c AVST.LEK Nysgjerrighet Går ikke frem til
fig. Uinteressert
Går frem når fig.
snakker eller leker med gjenstanden
Går frem når fig.
gir seg til kjenne
Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse
Går fram direkte
til fig. uten hjelp
5d AVST.LEK Lekelyst Viser ingen interesse Leker ikke, men
viser interesse
Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar
ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen.
Drar i mot
Griper direkte med
hele munnen. Drar i mot. Sipper ikke
5e AVST.LEK Samarbeide Viser ingen interesse Blir aktiv, men
avbryter
Er aktiv med fig.
når denne er aktiv
Er aktiv med fig.
Interesse også mot passiv figurant

Oppfordrer passig
fig. til fortsatt lek

6a OVERRASKELSE Redsel Stanser, kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5
meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser trusselatferd
og noen angrep
Viser trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke frem
Går frem når fører
setter seg på huk og prater med
kjeledressen/roper på hunden
Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden
av
Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve distansen
(med i forrige klipp)
Går fram til
kjeledressen uten hjelp
6d OVERRASKELSE Gjenst. redsel Ingen
tempoforandring eller
unnamanøver
Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel
eller øket redsel ved samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Ingen interesse for
kjeledressen
Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang
Stanser lukter/ser
på kjeledressen minst
to ganger
Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to
eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET Redsel Stanser kort stopp Huker seg og
stanser
Gjør unna
manøver uten å vende
seg bort
Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5
meter
7b LYDFØLSOMHET Nysgjerrighet Går ikke frem Går fram når fører
sitter på huk og prater med skrammelet, roper
på hunden
Går fram til
skrammelet når føreren
står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren
har gått halve
distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp
7c LYDFØLSOMHET Vedvarende redsel Ingen
tempoforandring eller
unna manøver
Liten bue/liten
tempoforandring ser
bort ved noen av
passeringene
Bue eller
tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel
eller øket redsel ved samtlige passeringer
7d LYDFØLSOMHET Vedvarende interesse Ingen interesse for
lydkilden
Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 1 gang (med i forrige klipp)
Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 2 ganger
Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar
Biter i/leker med
lydkilden ved 2 eller
flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd
Viser trusselatferd
over lengre tid
Viser stor
trusselatferd og noen
angrep
Viser trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot
spøkelsene nå og da
Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange
avbrudd
Kontrollerer/viser
reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte
avbrudd
Kontrollerer/ viser
reaksjon mot
spøkelsene under hele
momentet
8c SPØKELSER Redsel Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører
Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører,
avstandsregulering
Oppholder seg
foran eller ved siden av
fører, pendler mellom flukt/start og kontroll
Oppholder seg i
hovedsak bak fører.
Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Flykter lenger enn
båndets lengde. Kan
søke støtte hos
tilskuerne eller forlate stedet
8d SPØKELSER Nysgjerrighet Går fram når fører
har tatt av figurantene
drakta
Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper på
hunden
Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av
Går fram til
spøkelset når fører har
gått halve avstand
Går fram til
spøkelset uten hjelp
8e SPØKELSER Kontakt Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakt
– helt uengasjert, men
drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk
Tar selv kontakt -
balansert
Intensiv
kontaktatferd mot
figuranten, kan hoppe
og bjeffe
9a LEK 2
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke, men
kan vise interesse
Leker – starter
langsomt, men blir
aktiv
Leker aktivt,
starter raskt
Leker veldig aktivt
– starter veldig raskt
9b LEK 2
Griping
Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser først på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte med
hele munnen
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10 SKUDD Viser ingen
berørthet, rask kontroll
og siden helt uberørt
Kontroll som
forsvinner etter første
skudd. Bryter, men
opptar tidligere
aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv
Avbryter aktivitet.
Fokuserer på skytter.
Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet
Vedvarende uro
etter flere skudd.
Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår skudd
© Brukshunden.net| I dag: |Totalt besøkende siden 02.04.07: |Denne uken: |Denne måneden: |Online: |